Vand 1920

Vand er kilden til liv!

Nonbye donerer penge til nye brønde i Sierra Leone

Nonbye giver 60.000 til et velgørenhedsprojekt i Sierra Leone. Pengene går til at etablere nye brønde, som kan forsyne mange familier med frisk vand. Nye brønde kan medvirke til at sikre overlevelse og læring hos børn og unge i nærområdet.

 

Hvert år går mange børn glip af undervisning på grund af sygdom forårsaget af dårlige sanitære forhold og manglende adgang til rent vand. Det er ofte børnenes opgave at hente vand, hvilket kan tage flere timer hver dag og udsætter børnene for stor fare. Samtidig tager det tid fra skole og lektier. Vandrelaterede sygdomme såsom diarré og kolera bidrager til høj dødelighed blandt børn. Det er sygdomme, der let kunne have været forhindret, og som rammer de svageste.

 

Donationen sker gennem den internationale hjælpeorganisation Plan. Projektet, som Nonbye i Danmark, Sverige og Norge støtter i år, bliver kørt af Plan organisationen i Norge. Der findes en video fra et lignende projekt sidste år, hvor man får indtryk af, både hvilke udfordringer og hvilke livsvigtige forbedringer etableringen af adgang til frisk vand giver.

Se video


NONBYE ODDER

Ole Nonbye a/s, Knudsminde 4, DK-8300 Odder
Cvr.Nr: 58274917

+45 87 81 51 00

mail@nonbye.dk

Google maps

NONBYE SJÆLLAND

Ole Nonbye a/s, Tigervej 12-14, DK-4600 Køge

+45 4343 0777

mail@nonbye.dk

Google maps