Iso Camilla Nonbye 1920

Succesfuld ISO audit hos Nonbye

Nonbye har været ISO 9001 certificerede siden 2013 og ISO 14001 siden 2016

Det internationale certificeringsbureau BSI har netop gennemført audit på ISO 14001 med særlig ros for Nonbyes håndtering af- og reduktion i brugen af miljøfarlige stoffer.

 

Hos Nonbye er bæredygtighed, kvalitet og miljø i højsædet, både når det handler om løsninger til kunderne og internt i virksomheden. Virksomheden er derfor også ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 certificerede. Den løbende auditering og daglige indsats fra medarbejdere sikrer, at alle procedurer fungerer som en integreret del af dagligdagen til glæde for både kunder, Nonbye og miljøet.

 

Ros for håndtering af afvigelser
I den netop gennemførte audit har Nonbye eksempelvis fået stor ros for håndteringen af afvigelser – herunder registrering af fejl, udarbejdelse af fejlrapporter samt efterfølgende behandling og forbedring. ”På den måde får vi udfordringerne frem i lyset, så vi kan gøre noget ved dem,” fortæller kvalitetskoordinator Camilla Nonbye. ”Det har vi stor succes med og undgår dermed, at mange af fejlene gentager sig.”

 

 

Sikker håndtering af kemikalier
Nonbye har også fået særlig ros for den daglige håndtering og reduktion i brugen af kemikalier, som anvendes i serigrafiproduktionen. ”Vi kan nu se de målbare resultater af vores indsats. Det gælder både i forhold til selve forbruget og i håndteringen af kemikalierne,” siger Camilla Nonbye og forsætter:

Et levende system
”Hos os er hele kvalitetssystemet et levende system, som vi bruger, opdaterer og løbende forbedrer. På den måde giver det værdi i dagligdagen for både vores kunder og internt i virksomheden. Samtidig overholder vi de krav, som ligger i hele ISO-certificeringen. Det giver også et solidt kvalitetsstempel i forhold til vores kunder.”

NONBYE ODDER

Ole Nonbye a/s, Knudsminde 4, DK-8300 Odder
Cvr.Nr: 58274917

+45 87 81 51 00

mail@nonbye.dk

Google maps

NONBYE SJÆLLAND

Ole Nonbye a/s, Tigervej 12-14, DK-4600 Køge

+45 4343 0777

mail@nonbye.dk

Google maps