Montagehjaelp Folie Montering 1920

Support

Montagevejledning

Tekst og logo montage
Streamers montage
Tekst og logo montage på Engelsk
Streamers montage på Engelsk

Før du går i gang/ Before you apply…

Se hele filmen igennem før opsætning/montering.

 

 • Foliedekorationer kan påsættes enhver overflade, der er ren, glat, voks- og fedtfri. Se ”Sådan affedter du bedst.”
 • Anbefalet påsætningstemperatur er for de fleste folier min. 4 grader. Ved lavere temperaturer kan det anbefales at bruge A3-aktivator.
 • Da vi ikke har indflydelse på, om foliedekorationen monteres korrekt, er vores garantiforpligtelse begrænset til at erstatte varen, hvis den viser sig at være defekt.
 • Er du i tvivl, kontakt da venligst vores ordrekontor, der kan hjælpe med specifikke datablade på de enkelte folier.

 

Sådan affedter du bedst…

 

Automobillak:
Rensebenzin eller silikone- og voksaffedter

Glas:
Isopropylalkohol eller A3-aktivator.

Rå aluminium:
Rensebenzin.

Opskummet PVC:
Kan variere i kvalitet. Prøv forsigtigt med rensebenzin ikke matterer overfladen.

Akryl:
Isopropylalkohol eller A3-aktivator.

Polyethylen/polypropylen:
Isopropylalkohol eller A3-aktivator.

 

 

Ved højtryksrens…

 

Retningslinjer for vask af bildekorationer med højtryksrenser. (Det er vigtigt, at bilen ikke vaskes før tidligst 72 timer efter montering.)

 

 • Trykket må ikke overstige 100 PSI.
 • Afstanden fra dysen til dekorationen skal være min. 70 cm.
 • Vandet må ikke overstige 50 grader.
 • Vinklen mellem dyse og dekoration skal være 90’ (vinkelret).
 • Vask fra midten af dekorationen og ud til kanterne.

Please watch the whole video before you start applying.

 

 • Foils can be applied to any clean, smooth, wax- and fatfree surface. Please read “How to clean before applying”
 • Recommended application temperature is, for most foils, minimum 4 degrees Celcius. At lower temperatures we recommend to use A3-activator.
 • Having no impact on whether the decorations are applied correctly, our warranty is limited to replacing the product if it has any defects.
 • If you have any questions, please do not hesitate to contact our sales department.

 

 

“How to clean before applying”

 

Car paint:

Benzine or silicone- and wax remover

Glass:

Isopropyl alcohol or A3-activator

Aluminium:

Benzine

PVC

May vary qualitywise. Try carefully so that the mixture does not damage the surface.

Acrylic:

Isopropyl alcohol or A3-activator

Polyethylen/Polypropylen:

Isopropyl alcohol or A3-activator

 

 

Using a pressure washer

 

Guideline for washing your car decoration using a pressure washer. (Please wait 72 hours, after the application of the foils, before you wash the car.)

 

 • The pressure must not exceed 100 PSI.
 • The distance from the nozzle to the decoration has to be minimum 70 cm.
 • The water must not exceed 50 degrees.
 • The angle between the nozzle and the decoration has to be 90 degrees (perpendicularly)
 • Please wash from the middle of the decoration and out to the edges.

 

NONBYE ODDER

Ole Nonbye a/s, Knudsminde 4, DK-8300 Odder
Cvr.Nr: 58274917

+45 87 81 51 00

mail@nonbye.dk

Google maps

NONBYE SJÆLLAND

Ole Nonbye a/s, Tigervej 12-14, DK-4600 Køge

+45 4343 0777

mail@nonbye.dk

Google maps